Alevilikte dini otorite: Değişim ve süreklilik (Adıyaman örneği)


Öğrenci: YILMAZ ARI

Danışman: Abdulvahap Taştan