Metin açısından Buhari hadislerine yönelik tenkidler ve bunların değerlendirilmesi


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2018

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: NAVEED IQBAL

Danışman: Süleyman Doğanay