Glioblastoma Hücrelerinin Temozolomid ile Tedavisinde Kersetinin Direnç Mekanizmaları Üzerine Etkilerinin İncelenmesi


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji, Türkiye

Öğrenci: Sedat Gülay

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Mükerrem Betül AYCAN