78/3 Numaralı Kayseri Şer’iyye Sicili (1078/1667-1668) Transkripsiyon ve Değerlendirme,


Öğrenci: Leyla Alidağı,

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Özen TOK