Sıcak su depolama sistemlerinde mantolu yatay tanklarda eğik engellerin ısıl tabakalaşmaya etkisinin incelenmesi


Öğrenci: BURAK TURGUT

Danışman: Yusuf Tekin