Dini kimliklerin sosyal medyada akışkanlaşması: Siber-etnografik bir araştırma


Öğrenci: MUSTAFA DERVİŞ DERELİ

Danışman: Abdulvahap Taştan