64/1 Numaralı Kayseri Şer'iye Sicili (H.1066/M.1656) Transkripsiyon ve Değerlendirme,


Öğrenci: Vehbi Kıvanç,

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Özen TOK