Klinik Numunelerden İzole Edilen Karbapenem Dirençli Klebsiella pneumoniae Kökenlerinin Rektal Sürüntü Kökenleri ile Karşılaştırılması


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2018

Öğrenci: Nazife Akman

Eş Danışman: Aycan GÜNDOĞDU