133/2 Numaralı Kayseri Şer'iye Sicili (H.1155/M.1742) (Transkripsiyon ve Değerlendirme)


Öğrenci: Abdullah Danacı,

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Özen TOK