12C + 24Mg Reaksiyonunun Yeni Bir Potansiyel Yaklaşımı İle İncelenmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2004

Öğrenci: Gülsün Bayrak

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Yılmaz DAĞDEMİR