Gebelerin iyotlu Tuz Kullanımına İlişkin Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2018

Öğrenci: Emine Özge Avcı

Eş Danışman: Evrim BAYRAKTAR