Farklı Kabak (Cucurbita maxima xC. moschata ve Lagenaria) genotiplerinin Yüksek PH koşullarına Karşı toleransı ve Kavuna naçlık Potansişyellerinin Belirlenmesi


Öğrenci: Alim Aydın

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Halit YETİŞİR