Güney Kazakistan Kazaklarında ölüm ile ilgili inançlar ve ritüeller Türkistan örneği


Öğrenci: DIDAR SHAUYENOV

Danışman: Abdulvahap Taştan