Mikrobiyom Kaynaklı Antibiyotik Direnç Genlerinin Taksonomik Orjinlerinin Tespiti


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Öğrenci: Mehmet Hora

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Aycan GÜNDOĞDU