Yaz Kur'an kurslarına katılan öğrenci ailelerinin sosyokültürel durumları üzerine bir inceleme -Zonguldak/Ereğli örneği-


Öğrenci: ŞEREF YILDIZHAN

Danışman: Abdulvahap Taştan