Burhâneddîn el-Merğinâni'nin "Kitab fi'l-Ferâiz"adlı eserinin tahkik tercüme ve değerlendirilmesi


Öğrenci: MUAMMER GİLDİROĞLU

Danışman: Davut İltaş