Gelenek, din ve değişim: Yozgat-Uzunlu örneği


Öğrenci: TURGAY KOÇ

Danışman: Abdulvahap Taştan