İmmünmodülatör etkisi olan İnterlökin-10 sitokin geninin klonlanması


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2017

Öğrenci: Nimet Büşra Kararmaz

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Aycan GÜNDOĞDU