(Bi2O3)-(Tb4O7) İKİLİ SİSTEMİNE (Sm2O3),(Gd2O3) VE (Eu2O3) BİLEŞİKLERİNİN KATKILANMASIYLA OLUŞAN ÜÇLÜ SİSTEMLERİNİN SENTEZLENMESİ, YAPISAL, TERMAL VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2013

Öğrenci: İsmail Ermiş

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Yılmaz DAĞDEMİR