OSMAN HULÛSÎ EFENDİ'NİN “DÎVÂN-I HULÛSÎ DÂRENDEVΔ ADLI ESERİNDE KUR’AN AYETLERİNE YAKLAŞIMI


Öğrenci: Ayeşnur Çelikkaya

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Ömer ÖZBEK