FAKOEMÜLSİFİKASYON UYGULANAN KATARAKT OLGULARINDA AMELİYAT SONRASINDA OLUŞAN KORNEA ENDOTEL DEĞİŞİKLİKLERİ VE ÇEŞİTLİ FAKTÖRLERİN BU DEĞİŞİM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ


Öğrenci: Gökhan Kızılçay

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Cem EVEREKLİOĞLU