Genotypic differences in nitrogen efficiency and rootstock potential of some local tomato varieties of ghana and turkey


Öğrenci: MOHAMMED BELLO ADAM

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Abdullah Ulaş

Eş Danışman: Halit Yetişir