Çoklu Dirençli Acinetobacter baumannii Patojenine Özgü Litik Bakteriyofaj İzolasyonu ve İdentifikasyonu


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Öğrenci: Pınar Yaşar

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Aycan GÜNDOĞDU