Akciğer adenokarsinomlarında Sisplatin-Dosetaksel kombinasyonunun etkinliği, ERCC-1 ve TTF-1 in tedavi cevabı ile ilişkisi


Öğrenci: Mustafa Dikilitaş

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Metin ÖZKAN