Kayseri OSB Bölge Atıksularında Mikrokirleticilerin Pilot Ölçekli Membran Biyoreaktör ve ters Ozmoz Sistemleri İle Arıtılabilirliğinin İncelenmesi


Öğrenci: Özlem Özcan

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Oktay ÖZKAN