Kuzey Afganistan'da ziyaret dindarlığı üzerine sosyolojik bir araştırma: Andkhoy örneği


Öğrenci: NOOR YAGHDİ ILSOYER

Danışman: Abdulvahap Taştan