İshalli ve asemptomatik kişilerde Clostridium difficile'nin tanısında kullanılan lateks aglütinasyonu, ELISA ve kültür yöntemlerinin karşılaştırılması


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, --, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 1998

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Djavad Taheri

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Hüseyin Kılıç