Broiler Karkaslarından Ayrılan Campylobacter jejuni İzolatlarının Makrolid, Kinolon ve Tetrasiklin Grubu Antibiyotiklere Karşı Direnç Durumu Üzerine Çalışmalar


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, --, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2014

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Harun Hızlısoy

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Hüseyin Kılıç