Yenilenebilir Enerjiye Yönelik Ödeme İstekliliğini Belirleyen Faktörler:Türkiye Örneği


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2018

Öğrenci: Iftikhar Muhammad

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Recep ULUCAK