Büyü ve Büyüsel Uygulamalar Üzerine Bir Din Sosyolojisi Araştırması: Kayseri Örneği


Öğrenci: Ümit Harun Akkaya

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Abdulvahap TAŞTAN