T-Resveratrolün Txnip Üzerinden Pankreatik Hücrelerindeki Etkisinin in vitro Olarak İncelenmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Öğrenci: Mehmet Cengiz Taşkın

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Mükerrem Betül AYCAN