Klinik Stenotrophomonas maltophilia İzolatlarının Antimikrobiyal Duyarlılığı ve Moleküler Epidemiyolojisi


Tezin Türü: Tıpta Uzmanlık

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2016

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Ömür Mustafa Parkan

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Hüseyin Kılıç