Nükleer Reaksiyonların Yarı-Klasik Yöntemler Kullanarak Analizi


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2008

Öğrenci: Orhan Bayrak

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Yılmaz DAĞDEMİR