Türkiye’deki 3. Basamak Sağlık Kuruluşlarında Psikiyatrik Tedavi Yaklaşımları


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Öğrenci: Muhammed Emin Gül

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Mükerrem Betül AYCAN