Helyum AtomununTemel ve Uyarılmış Enerji Seviyelerinin Beklenen Değerlerini Hylleraas Tipi Dalga Fonksiyonu İle Hesaplanması


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 1993

Öğrenci: Nurhan Nazlım Ocak

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Yılmaz DAĞDEMİR