Hiperbolik Schröberl Merkezcil Potansiyeli İçin Schrödinger Denkleminin Çözümü


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2009

Öğrenci: İsmail Ermiş

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Yılmaz DAĞDEMİR