Bal arısı kolonilerinde bitki ekstrak karışımının koloni gelişimi ve bal verimi üzerine etkilerinin araştırılması


Öğrenci: ALİ BEKRET

Danışman: Sibel Silici