Zizyphus jujuba’nın farklı ekstrelerinin pankreatik beta hücrelerinde insülin salımı ile ilişkisinin incelenmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2013

Öğrenci: Sedat Gulay

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Mükerrem Betül AYCAN