LARG Tedarik Zincirleri ve Güçlü Tedarik Zinciri Tasarımı (Tez Önerisi)


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Köksal DÜZGÜN

Danışman: Yasemin Yavuz