Vapreotid'in Tau İlişkili Nörodejenerasyona Etkilerinin Araştırılması


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji, Türkiye

Öğrenci: Ebru Öztürk

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Mükerrem Betül AYCAN