Câhiliye Dönemi Arap Edebiyatı’nda Sa`âlik Şairlerinden Teebbeta Şerran ve Divanı


Öğrenci: Pınar Han

Danışman: Halim Öznurhan