Gülten Dayıoğlu’nun Yurdumu Özledim ve Ben Büyüyünce Adlı Çocuk Romanlarında Fiilimsilerin Tespiti ve Türkçe Öğretimi Bakımından Değerlendirilmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Erciyes Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2014

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Meryem Durak

Danışman: Önder Çağıran