Afganistan Türklerinde aile ve evlilik (Andkhoy örneği)


Öğrenci: MOHAMMAD QHASEM ABDULLA

Danışman: Abdulvahap Taştan