Ho2O3 ve Gd2O3 katkılanmış Bi2O3 elektrolitlerinin kristalografik ve elektriksel iletkenlik özelliklerinin araştırılması


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2012

Öğrenci: Vahit Çorumlu

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Yılmaz DAĞDEMİR

Eş Danışman: Mehmet ARI