Yalın Taşıma Ağı Tasarımı ve Kamuda Bir Uygulama


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2020

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: ERKAN ASLANTAŞ

Danışman: Yasemin Yavuz