Brusellozun serolojik tanısında uygulanılan Wright aglütinasyon, Rose-Bengal ve Coombs testlerinin karşılaştırılması


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, --, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 1995

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Müge Oğuzkaya

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Hüseyin Kılıç