Tramvay modülleri için HVAC sistem tasarımı ve sayısal incelenmesi


Öğrenci: Safa Kaplan

Danışman: Yusuf Tekin