Kayseri Civarındaki Bazı Kaplıcalarda Radyoizotop Tayini


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2005

Öğrenci: Ebru Güçlü

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Yılmaz DAĞDEMİR