İbn Abidin'in ?Neşru'l-arf fi Binâi Ba`di'l-Ahkâmi Ale'l-örf? adlı risalesi ve bu risale ışığında sosyal değişmenin hükümlere etkisi


Öğrenci: ABDULLAH KORKUT

Danışman: Davut İltaş