ABELYAN OLMAYAN SONLU GRUPLAR KULLANILARAK ELDE EDİLEN AÇIK ANAHTAR KRİPTOSİSTEM ÜZERİNE


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2012

Öğrenci: ERKAM LÜY

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Emin AYGÜN